5րդ Փողոցը

Author Վահագն Գրիգորյան

Արեւալահայ գրող Վահագն Գրիգորյանի «5-րդ Փողոցը» գործը կպարունակե վեց նորաոճ հետաքրքրական պատմվածքներ, որոնք Երեւանյան փողոցի մը բնակիչներու ընդմեջեն, կարտացոլեն ամբողջ քաղաքի մը պատմությունն ու նրա զարգացումը, համայնքային բնաւորությունն ու կենցաղը, ազգային հատկությունները, հարևաններու միջեւ ստեղծված մանկական ու պատանեկան սերը, ընկերությունը, պատերազմներեն այրիացած երիտասարդ կիներու վիճակը, տարեցներու վախը, պատասխանատուներու երբեմնի թերացումն ու հոգատարությունը: Սակայն իրադարձություններու հիմնական առանցքը միշտ կը մնան մարդկային հարաբերութիւնները: Հեզասահ լեզուն կկլանէ ընթերցողը, որ իր կարգին կը դառնա այդ փողոցի բնակիչն ու մասնակիցը՝ անցուդարձերուն: Հեղինակը գրավիչ ձևով ժամանակային ոստումներ կկատարէ գրգռելով ընթերցողի երեւակայությունը:

BOOK DETAILS

111,079

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-283-2

Download Vlume app on read on your mobile!