Տոհմածառ

Author Վեհանոյշ Թեքեան

«Տոհմածառ»  ժողովածոն  կ'ընդգրկէ մի քանի պատմուածքներ, որոնք սերտօրէն կապուած են իրարու: Պատմական հայրենիքէն արմատախիլ եղած, բայց Սփիւռքի մէջ արմատներ ձգած, վերընձիւղուած հայ ընտանիքի պատմութիւնն է ներկայացուածը: Հեղինակը կը պատկերէ օտար միջավայրի մէջ յարատեւելու եւ հայ մնալու  ամէնօրեայ պայքարը: Յիշողութիւնը չի ճանչնար ժամանակ ու տարածութիւն:

BOOK DETAILS

61,209

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-356-3

Download Vlume app on read on your mobile!