Կեանք ու Երազ

Author Մուշեղ Իշխան

Մուշեղ Իշխանի «Կեանք ու Երազ» ժողովածոն հրաւէր մըն է երազը կեանքի կոչելու եւ կեանքը երազի պէս ապրելու: Ի վերջոյ ի՞նչ է աղերսը իրակութեան եւ երազին միջեւ: Անոնք սերտ կապուած են իրարու եւ զիրար կը լրացնեն: Ըստ բանաստեղծին, մարդը իր նպատակին կը հասնի եւ ազատ եւ անկաշկանդ կը դառնայ, երբ իր կարողութիւնները ծառայեցնէ շրջապատին մէջ բարիք սերմանելու: Մուշեղ Իշխանի սոյն ստեղծագործութիւնը ընթերցողին դիմաց կը բացայայտէ համամարդկային արժէքներ, ազդու պատկերներով ու ինքնատիպ ոճով գրուած Իշխանի նոր հայեացքներն ու միտքերը:

BOOK DETAILS

8,123

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-193-4

Download Vlume app on read on your mobile!