Ղարիբ Մշեցին

Author Րաֆֆի

Օհանի՝ Մուշ գաւառից Պոլիս աշխատելու եկած անտաշ, բարեսիրտ ու հաւատացյալ պատանիի մը պատմության ընդմեջեն ներկայացվում է՝ չոր հացի համար Պոլսում չարաչար աշխատող հայ պանդուխտների կյանքը: Նրանք մեծամասնությամբ բեռնակիրներ, աղբահավաքներ, նաւաստիներ են ..․ «Ղարիբ Մշեցին» գրքում կհանդիպենք սիրոյ պատմության, մարդկային ողբերգության ու առիթները օգտագործող անբարոյական մարդկանց:

BOOK DETAILS

24,240

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-019-7

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!