Մարմին եւ Արիւն 1

Author Կարօ Արմենեան

«Մարմին Եւ Արիւն 1» բանաստեղծական հատորին մէջ հեղինակ՝ Կարօ Արմենեան կը պեղէ մարդուն բոլոր հոգեկան ու մարմնական ապրումներու ծալքերը, դիտել կու տայ անտեսանելին:  Մարդը կ'երեւի իր վշտին, ցաւին, սիրոյ, խռովքին, երկունքին, կարօտին մէջ: Խոհական բանաստեղծութիւններու այս փունջը գրուած է հեզասահ լեզուով եւ դիւրընթեռնելի ոճով:

BOOK DETAILS

3,371

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-208-5

Download Vlume app on read on your mobile!