Վլվլուկ Յիմարներու Դրախտին Մէջ

Author Արշակ Խնդիրեան

Հայ մարդոց ապրելակերպը, սովորութիւններն ու կենցաղը եւ զանազան յոռի երեւոյթներ երգիծական նուրբ սրամտութեամբ մը մեզի կը հրամցուին Արշակ Խնդիրեանի իրապաշտ ու զուարճալի գրիչին շնորհիւ:

BOOK DETAILS

21,405

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-239-9

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!