Պարույր Հայկազն

Author Րաֆֆի

Այս գիրքը պատմական շրջան մը կներկայացնե: Տրդատ Թագավորի, Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթեւի մահանալէ ետք զարգացած երկիրներ ուղարկված անոնց աշակերտները կվերադառնան Հայաստան, բայց խաւարամիտ կրօնաւորներու կողմէ կհալածվին, աղանդավորներ համարվելով: Օտար երկիրներ ուղարկված խումբի մեջ կար Պարույր Հայկազը, որ մերժեց հայրենիք դառնալ, անոր համար Աթենքի եւ Հռոմի մեջ վայելած փառքն ու պատիվը ավելի գրաւիչ էին քան իր երկրին ծառայելը: Հատորի ավարտին կմատնանշվի ռամկի սնահավատությունը եւ խավարամիտ կղերի հալածասիրությունը, անոնք ամենատխուր պատկերով կայրեն մեծ զրկանքներով Խորենացիի գրած գրքերը եւ մասունքը կթափվի գետը:

BOOK DETAILS

11,568

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-020-3

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!