Հսկում

Author Նիկողոս Սարաֆեան

Տարբեր պատումներու հաւաքածոյ մըն է Նիկողոս Սարաֆեանի «Հսկում»ը, ուր իմացական բարձրութեան ու ներքին անդորրութեան հասած գրողը, կը զգայ երթալու եւ չերթալու, ծնելու եւ մեռնելու, իմացականօրէն աճելու եւ նուազելու այդ յուզումը, ոգեւորումի եւ վհատութեան այդ խաչաձեւումը: Ի վերջոյ ի՞նչ կը նշանակէ հայ ըլլալ, տառապի՞լ, անընդհատ պրպտումներու մէ՞ջ իյնալ, ինքնութիւ՞նը որոնել, նոր միջավայրը ընդունելու ներքին տուայտանքը ապրի՞լ, թէ նորին հետ հաշտուելով ներքին խաղաղութիւնը վայելել: Ընթերցողին դիմաց կը բացուին արձակ բանաստեղծական ոճով գրոած գեղեցիկ գրութիւններ, ուր երբեմն պատումը կը զիջի խոհագրութեան:

BOOK DETAILS

62,534

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-309-9

Download Vlume app on read on your mobile!