Բժիշկին Գիրքէն Փրցուած Էջեր

Author Ռուբէն Սեւակ

Այս հատորին մէջ տեղ գտած են Ռ. Սեւակի բժշկական առօրեանէն իրական դէպքեր: Հեղինակը մանրամասնօրէն, սպառիչ, մասնագիտական բացատրութիւններով կը ներկայացնէ զանազան հիւանդութիւններ, ախտեր, թոքատապ, սեռային խանգարումներ, գինովութեան հետեւանքներ եւայլն: Ռ.Սեւակի քանի մը պատմուածքներուն մէջ երգիծական երանգ եւս նկատելի է, որ հատորի ճնշիչ մթնոլորտին վրայ զուարթութիւն մը կը սփռէ:

BOOK DETAILS

25,324

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-066-1

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!