Կյորես

Author Ակսել Բակունց

Կյորես վիպակը Գորիս քաղաքի նկարագրությունն է,տեղվույն մթնոլորտը, քաղաքին հին ու նոր բաժինները, յոթ ճանապարհներէ մուտք ունեցող նշանավոր շուկան, ուր ընչաքաղց վաճառականներ կհարստահարեին միամիտ գյուղացիները, անօրեն մուրհակներով կեղեքելով նրանց: Հոն կային պեկեր, պետական պաշտօնյաներ, զանազան ազգերէ բաղկացած բնակչություն.. տանտիկիններ.. նոր սերունդը երկու ուղղությամբ կը յառաջանար, մին՝ ռուսական կրթությամբ որպես բարձրորակ մակարդակ, միւսը՝ հայկական համեստ կրթությամբ, որը սահմանափակ կարողությամբ տարրին էր յատուկ:

BOOK DETAILS

19,657

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-002-9

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!