Խրճիթներէն Մինչեւ Խորհրդարանը

Author Օհան Կարօ

«Խրճիթներէն Մինչեւ Խորհրդարանը» աշխատութիւնը Օհան Կարոյի արձակ էջերուն, քերթուածներուն եւ քառեակներուն «ծաղկաքաղ» ընտրանին է, որոնց առանցքը հայ մարդն է: Այնտեղ կ'արտացոլան վաղամեռիկ գրողին կեանքի բոլոր հանգրուանները` ծննդավայր Ռշտունիքէն մինչեւ օտար ափերը: Ընթերցողին առջեւ կ'ուրուագծուին Ռշտունիք գաւառի հայոց բարքերու, աւանդութեանց, մտայնութեանց խճանկար մը, հեղինակի թշուառ մանկութիւնը, տառապայոյզ երիտասարդութիւնը, սէրը միւս սեռի, Հայ Եկեղեցւոյ եւ հայ ժողովուրդին նկատմամբ:

BOOK DETAILS

25,290

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-116-3

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!