Արձակ Էջեր եւ Հեքիաթներ

Author Ռուբէն Զարդարեան

Զարդարեանի այս հատորին մէջ տեղ գտած երեսուն կտորները գունաւոր ու այլազան են. հեքիաթներ՝ այլաբանական ոճով, գաւառական պատմուածքներ՝ տխուր մթնոլորտով, արձակ բանաստեղծութիւններ՝ զգացական շունչով, նաեւ՝ հովուերգութիւն: Հեղինակին գրիչը նկարագրական գեղեցիկ պատկերներ կը գծէ եւ այլաբանական մօտեցումով խորհրդածութիւններ կը թելադրէ:

BOOK DETAILS

34,280

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-144-6

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!