Արեան Ճանապարհով

Author Արմէն Անոյշ

Անոնք հարիւրաւորներ թողուցին այն ճամբուն վրայ. անոնք հազարաւորներ կորսնցուցին. եւ միլիոն ու կէս մարդոց ողբը, ցաւը, տանջանքը, ջարդը տեսան մայր, հայր, որդի, մեծ ու պզտիկ: Ծնունդ առին Տէր-Զօրի մէջ: Փարեցան կեանքին եւ նման Փիւնիկի իրենց մոխիրներէն ծնան. անոնք... հայ են անոնք: 

BOOK DETAILS

37,381

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-316-7

Download Vlume app on read on your mobile!

Reviews

Betty Kilerjian
April 15, 2019