Հրաշալի Յարութիւն

Author Վահան Թէքէեան

Թէքէեանի այս գործին մէջ սիրոյ, նուիրումի, տենչանքի, յոյսի, յուսախաբութեան զգացումներուն եւ ապրումներուն կողքին, հեղինակը բնութեան, եղանակի քնքուշ ու գեղեցիկ նկարագրութիւնները կը մատուցէ: Լալու ցանկութիւնը, մարմնական խռովքները, գեղեցկութեան ներբողը ան կը ներկայացնէ գեղեցիկ եւ յուզական պատկերներով: Թէքէեանի սէրը խորունկ է ու երազային, վիշտ ու խռովք փոխանցող, միեւնոյն ատեն՝ վեհ ու անաղարտ:

BOOK DETAILS

10,006

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-232-0

Download Vlume app on read on your mobile!