Սարերու Ասլանը

Author Կարօ Սասունի

«Սարերու Ասլանը» Արեւմտահայաստանի գաւառներուն, գիւղերուն մէջ սկիզբ առած ու հետզհետէ զարգացած կոտորածներուն, կողոպուտներուն ու սարսափազդու վայրագութեանց գրաւոր արտայայտութիւնն է: Համիտեան ջարդերէն մինչեւ Քէօսէ Պինպաշիի յարձակումները առկայ են, բայց նաեւ էջ առ էջ նկատելի է Հայ Յեղափոխութեան եւ Հայ Ֆետայիներու անզուգական հերոսութեան աճումը, որ սարսափ կ'ազդէր թուրք ու քիւրտ կառավարիչներուն, այն աստիճան որ քիւրտերը սկսան մաս կազմել ֆետայական խմբակներուն ընդդէմ թուրք բարբարոսին: Կենսագրավէպ մըն է, ուր Սարհատի ծնունդէն մինչեւ նահատակութիւն, ամենայն մանրամասնութեամբ, նկարագրուած է, թէ ինչպէ՞ս Սարհատ կոչուեցաւ «Սուրբ Գէորգ», ապա՝ «Սարերու Ասլան», «Գէորգ Չավուշ»..., իսկ քիւրտերուն մօտ հերոսացաւ «Քէօռ Օղլի» անունով: Սարհատ սիրահարն էր «Սասունցի Դաւիթ» դիւցազնավէպին եւ Տարօնի բարձունքներուն վրայ Ծովասարի, Ս. Կարապետ վանքի, Սպիտակ աղբիւրի մօտէն երբ կ'անցնէր երկիւղածութեամբ կը համակուէր: Հայ գիւղացիները, քիւրտ պէկերն ու զինեալները հեքիաթներ կը հիւսէին Սարհատի իւրաքանչիւր քաջագործութենէն ետք, երգեր կը յօրինուէին ու բերնէ բերան կը տարածուէին ամբողջ բարձրաւանդակին վրայ: Գէորգ Չաւուշ ոգեւորիչ ոյժն էր,ժողովուրդին խանդավառութեան դրդապատճառը, բոլորէն յարգուած անհպելի գերբնական անձնաւորութիւն մը: Ահա թէ ինչու անոր աճիւնը արժանացաւ կառավարական յուղարկաւորութեան, որուն ներկայ էին հայ հոգեւորականներ, դպրոցական աշակերտներ, գիւղացիք, թուրքեր ու քիւրտեր, բան մը, որ այդ օրերուն անըմբռնելի էր:

BOOK DETAILS

176,301

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-350-1

Download Vlume app on read on your mobile!

Reviews

Lisa Gaboudian
July 22, 2019
A classic! Pleasure to read!