Առաջին Սէրը

Author Համաստեղ

Մարանը... ա՜խ Մարանը... Վահրամին առաջին սէրը իր գիւղին մէջ: Իր աւերուած գիւղին. եւ ուր կորսուած իր միակ սէրը: Գրագէտը, որ Պոսթընի փողոցներուն մէջ կը քալէր, ան ինքը չէր, այլ իր ուրուականն էր: Մարանը այգիէն կու գար գիւղի աղբիւրին մօտ, կը լուար ոտքերը: Գրագէտը ապրած էր Մարանին երազով եւ իր կեանքը լուացուած՝ արցունքով:

BOOK DETAILS

34,220

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-299-3

Download Vlume app on read on your mobile!