Երբ Պատանի են

Author Յակոբ Օշական

Մանրանկար մը գիւղի...Տեղական բարքերով թելադրուած սահմանումներ: Հայկական գաւառի աւանդական միջավայրի մէջ փթթող պատանի հոգիներ, արբունքի սեմին արթնցող կիրքեր, սէր ու բաժանում․․․ Յակոբ Օշականի անգերազանցելի գրչէն ժանեակի նման կը հիւսուին համամարդկային ապրումներ անզուգական գոյներով ներկելով պատանիներու ապրածն ու զգացածը, հեքիաթի նման, որ կը սկսի ու կը վերջանայ «կար ու չկար»ի խորհուրդով:

BOOK DETAILS

19,189

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-347-1

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!