Լենինական-Կումայրի-Գյումրի

Author Ալիս Հովհաննիսյան

Վիպակը ներկայացնում է 19-րդ դարի մեծագույն գուժն ու անոր գործած ու գործելիք ավերները՝ թե՛ նյութական, թե՛ բարոյական եւ թե՛ հոգևոր։ Այդտեղ խտացվել են 88-ի երկրաշարժի ընթացքին, ապա անոր հաջորդող տարիներու աշխարհացունց ու ողբերգական դեպքերը։ Նոր ցավառիթ եղելություններու ընդմեջէն ներկայացվել են հին կորուստները։ Իսկ կորուստներուն և նոր իրականության հակադիր բեվեռների միջև՝ հայ մարդու տարուբերումը։

BOOK DETAILS

23,106

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-384-6

Download Vlume app on read on your mobile!