Կիզակէտ

Author Վեհանոյշ Թեքեան

Բանաստեղծուհին օր մը տխուր է, օր մը ուրախ, փնտռտուքներու մէջ է, ու ինկած անդունդին մէջ եւ կամ ելած աստղերուն մօտ կը փնտռէ կապոյտը։ Ան իր հոգեկան զգացումները հարազատօրէն կը բանայ ընթերցողին դիմաց իր մաքուր ոճով, ճոխ բառամթերքով եւ բնութենական սիրոյ ցոլացումով:

BOOK DETAILS

11,515

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-383-9

Download Vlume app on read on your mobile!