Խօսող Լերան Պատմութիւնը

Author Վեհանոյշ Թեքեան

Լեռ մը կայ, հոն, որ կը պատկանի թէ՛ Սփիւռքին, եւ թէ՛ Հայաստանին: Ան է մեր լեզուն, մեր մայրենի լեզուն. «Ես մայրն եմ մայրենի լեզուիս. ես է որ ապաստան պիտի տամ իրեն եւ իր գոյութիւնը պիտի պաշտպանէ զիս անորոշութենէ»: Սփիւռքահայը դժուարութիւններու դէմ յանդիման գտնուած է, սակայն եթէ չըլլար անոր մտաւորական յանձնառութիւնը եւ ստեղծագործ մարդը յուզող ինքնութեան տագնապը պիտի չգրէր ան իր մայրենիով. լեռը կանգուն է դեռ...:

BOOK DETAILS

48,201

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-359-4

Download Vlume app on read on your mobile!