Հանդիպումներ

Author Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աշճեան

«Հանդիպումներ»ը ընդհանուր տեղեկութիւն կը փոխանցէ Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աշճեանի հոգեւոր առաքելութեան ընթացքին հայ համայնքներուն կատարած այցելութիւններուն մասին։ Ընթերցման ընթացքին իւրաքանչիւր այցի տպաւորութեան ընդմէջէն կը բացայայտուի Արքեպիսկոպոսին հայատրոփ սիրտը, հայրենակերտումի վեհ գործին նուիրումը եւ մանաւանդ հայու ոգիին անշէջ կրակը, որ կը բոցավառի ի տես Սումկայիթի գաղթականներուն հայրենիքի մէջ, ի տես Կիւմրիի աղէտեալ երկրաշարժին պատճառած վնասներուն եւ թափառական ու անտուն մնացած ժողովուրդին։ Ան զգացումները մէկդի դնելով խոհեմ առաջարկներ կը յղէ ամէնուր, հանգանակութիւններ կը կազմակերպէ աղէտեալներու մնացորդացին երդիքներ ապահովելու նպատակով: Պատմութիւն մըն է ներկայացուածը, ականատեսի վկայութիւն մը ապրուած այս ժամանակաշրջանին՝ 20րդ դարու վերջաւորութեան մասին:

BOOK DETAILS

70,654

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-378-5

Download Vlume app on read on your mobile!