Կեանքի եւ Հաւատքի Էջեր

Author Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աշճեան

Մեսրոպ Արք. Աշճեանի երեսուն տարուան առաքելութեան ցուցակն է այս հատորը, որ հաւատք, հայութիւն, միասնականութեան կոչ, հայրենիք եւ առաքինութիւն կը բուրէ: Քարոզներու, պատգամներու, ուսումնասիրութեանց ու տպաւորութիւններու այս հաւաքածոյին մէջ տեսանելի են հոգեւորականի մը ներաշխարհը յուզող, ալեկոծող, խանդավառող երեւոյթներ: Հայրենիքը գոյ է անոր իւրաքանչիւր խօսքին մէջ, ցաւը տեսանելի՝ երկրաշարժի զոհերուն, Արցախի, Սումկայիթի նահատակներուն ի լուր, սակայն ցնծութիւն մը կը պարուրէ զինք, երբ սփիւռքեան համայնքի մը մէջ ներկայ գտնուի նորակառոյց դպրոցի մը բացման արարողութեան կամ եկեղեցւոյ մը հիմնաքարի զետեղման ընթացքին: «... Եթէ ոեւէ մէկը այս գրքի ընթերցումով Աստուծոյ գայ եւ կամ եթէ ոեւէ մէկը հայրենիքին կապուի, այն ատեն պիտի գիտնամ, որ ի զուր չեն անցած օրերս, որ ի զուր չէ այս գիրքն ալ...» կը գրէ հեղինակը յառաջաբանին մէջ իր առաքելութեան նպատակը մատնանշելով:

BOOK DETAILS

90,632

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-411-9

Download Vlume app on read on your mobile!