Հայոց Պատմություն

Author Փավստոս Բուզանդ

«Բուզանդարան Պատմությունք»: Հինգերորդ դարի մատենագրության այս նշանավոր կոթողը, որ բխումն է Փավստոս Բուզանդի գրչին, կընդգրկե Հայոց անցյալը, աստծուց հավատքի գիտակցությունը, իշխանական խաղերի նենգությունը, պատերազմները օտար ազգերի հետ եւ գոյության պայքարը:

BOOK DETAILS

70,460

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-415-7

Download Vlume app on read on your mobile!