Սուրբերը եւ Մենք

Author Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Աշճեան

Սրբախօսական գրականութիւնը կը խօսի մեր եկեղեցւոյ սուրբերուն, հայրերուն մասին: Ան մեր եկեղեցւոյ հայրերուն կենսագրութիւնն է. անոնց պանծացումն է, համատեղումը՝ անոնց վարած կեանքին, տիպարներուն, անձնաւորութեանց գործունէութեանց: Սրբախօսական գրականութիւնը ամբողջութիւնն է նաեւ պատմագրական յուշարձաններու՝ ըլլալով պատմական ստեղծագործութիւններու լրացում մը: Ահաւասիկ այս գրական ուրոյն սեռը իր առանձնայատկութիւններով կ'արտայայտէ կերպարներ, կեանքեր եւ տիպարներ` գեղարուեստական ոճով մը:

BOOK DETAILS

43,172

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-416-4

Download Vlume app on read on your mobile!