Աստուած Կ՚իջնէ

Author Յակոբ Օշական

Հայաստանի հռչակումը, իբրեւ քրիստոնէութիւնը ընդունող աշխարհի առաջին պետութիւն, միշտ ալ եղած է տպաւորիչ ու յուզիչ։  Ան, իբրեւ պարարտ հումք, շարունակ օգտագործուած է թէ՛ ազգային, թէ՛ գրական եւ թէ՛ մշակութային աշխատութիւններու մէջ։  Երկը իր բարոյախօսական բովանդակութեամբ ունի ազգային, կրօնական, դաստիարակչական բնոյթ։  

BOOK DETAILS

1,920

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-458-4

Download Vlume app on read on your mobile!