Կտակը

Author Պերճուհի Աւետեան

«Կտակը» ի պատմուածքները  կը ներկայացնեն Հալէպ քաղաքի հայկական ու արաբական մթնոլորտէն մարդկային նիւթեր: Հերոսները տառապած, երբեմն անտեսուած, դժուարութիւնները յաղթահարելով ոտքի կանգնած մարդիկ են, կիներ, չափահասներ կամ փոքրիկներ իրենց հոգիկան վերիվայրումներով: Դասակարգ, խոցելի մտածելակերպ, ընտանեկան հարցեր կը մատնանշուին հատորի էջերուն ընդմէջէն: Կան մանաւանդ մթլորորտը պատկերներու, կենդանիներու միջոցով ներկայացնելու հեղինակային լուծումներ եւ պատմուածքներու աւարտին՝ ընթերցողին մտածելու եւ հանգումը կատարելու ընտրութիւն:

BOOK DETAILS

28,001

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-286-3

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!