Ցեղին Ձայնը

Author Արամ Հայկազ

Արամ Հայկազի «Ցեղին ձայնը Ա. Հատորը»՝ պատմուածքներու քաղուացք մըն է, ուր հեղինակը իր կեանքի պատառիկներու ընդմէջէն կը հրամցնէ մարդկային ու մանաւանդ ազգային ապրումներ: Ջարդէն փրկուած պատանիի մը վերապրելու, գոյատեւելու եւ ինչու չէ սիրելու տենչը, ամէն հայու ճակատագիրը եղած չէ՞: Հեղինակը Միացեալ Նահանգներու մէջ ապրած, սակայն հայրենի հողին կարօտը միշտ զգացած, առիթ չի խնայեր յիշատակելու իր մանկութիւնը, հայրենական տունը, գիւղական սովորոյթները, եւ...նահատակուած մայրը: Իւրայատուկ մօտեցմամբ ու վառ երեւակայութեամբ կը շօշափէ մահուան, երկնքի ու երկրի նիւթերը: Երգիծանքն ու ժպիտը սակայն՝ Հայկազի սովորական համեմունքները, չեն դադրիր ընթերցողին ծիծաղեցնելէ:

BOOK DETAILS

44,554

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-422-5

Download Vlume app on read on your mobile!