Լուռ Ցաւեր

Author Գրիգոր Զօհրապ

Զօհրապ լուսարձակի տակ կ՛առնէ Պոլսահայ իրականութեան մէջ մարդկային ողբերգութիւնները, որոնց ականատես եղած է։ «Լուռ Ցաւեր»ը կը կոտտան, հեղինակին նորավէպերուն հերոսները կը տառապին, խաբուսիկ ու իսկական սէրեր, զոհողութիւն, վրէժխնդրութիւն, զրպարտութիւն, զրկանք՝ ահա ասոնք կը կազմեն Զօհրապի խորհրդածութիւններուն ու անկողմնակալ դատողութեան առանցքը:

BOOK DETAILS

26,957

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-006-7

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!