Հին Աստուածներ

Author Լեւոն Շանթ

Հաւատքդ, աղօթքդ ուղղէ՛ առ Աստուած: Սակայն կան աստուածներ, որոնք երբ բարկանան, անպատիժ չեն ձգեր: Եւ Աբեղան երբ քանդել կը փափաքի նորակառոյց եկեղեցին եւ կը մնայ ծովուն հեշտութեամբը խելագար, իր թեւերուն մէջ կը զգայ Սեդային հեզուկ մարմինը, ո՜հ, ահա,՛ այն ատեն իրենց բարկութիւնը չեն խնայեր աստուածները եւ ա՛յն Աստուածը:

BOOK DETAILS

18,264

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-444-7

Download Vlume app on read on your mobile!