Այրուած Քաղաքի մը Պատմութիւնը

Author Արմէն Անոյշ

Քաղաք մը իր բնիկ մարդոցմով է կենդանի: Ո՞ւր էր այս քաղաքը: Ովքե՞ր էին անոր բուն բնակիչները, դրացիները, ճամբորդները, հարսերն ու երեխաները: Ո՞վ կրնայ ըսել, որ պատերուն տակ կծկուած, եղծուած այս պատկերները մարդիկ էին: Այս այրած տուները, ունէին մարմիններ... հոն կը բնակէին մարդիկ: Բզկտուած այս մարմինը, այլանդակուած այս դէմքը եղած էր գեղեցիկ կին մը, սիրած էր ու ծնունդ տուած՝ մայր դարձած: Այս բոլորը՝ բոլորը հիմա դարձած է գարշահոտ կոյտ մը. հոն է այրուած քաղաքը:

BOOK DETAILS

44,892

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-454-6

Download Vlume app on read on your mobile!