Լռութիւնը

Author Ավետիս Ահարոնյան

Ահարոնեան «Լռութիւնը» աշխատութիւնում փորձում է բնութիւնն ու մարդը միաւորել, որպէս Արարիչ Աստծու արարած, մատնանշում իրարից չբաժանուող այդ միաւորի հոգեկան տագնապը, ելեւէջները, պոռթկումը, կեանքի արշալոյսը, խաւարը: Այդ խճանկարում յանդգնօրէն ընդգծուում է ապրուած սիրոյ պատմութիւնը, նրա ուրախ եւ թախծոտ իրապաշտ պատկերներով, յուսախաբութեամբ ու յուզականութեամբ:

BOOK DETAILS

34,746

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-042-5

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!