Լիր արքա

Author Շեքսպիր

Շեքսպիրի «Լիր արքա»-ի այս պատկերազարդ հրատարակությունն ընդգրկում է ողբերգության նոր թարգմանություն անգլերեն բնագրից, գիտական մանրակրկիտ ծանոթագրություններ ու ընդարձակ առաջաբան, որտեղ քննարկվում են երկի աղբյուրներին, գրության ժամանակին, առաջին տպագիր օրինակներին, բովանդակությանն առնչվող և այլ խնդիրներ:

BOOK DETAILS

66,616

Armenian

ԶԱՆԳԱԿ

978-9939-68-665-3

Download Vlume app on read on your mobile!