Չի՛ վաճառվում

Author Արփի Ոսկանյան

Գրքում տեղ գտած պատմվածքները 20 տարվա ժամանակահատված են ընդգրկում՝ ներկայացնելով հեղինակի անցած ճանապարհը ուշ պատանեկությունից մինչև միջին տարիք, այդ ճանապարհին տեղի ունեցած աշխարհայացքային, գեղագիտական, ոճական փոփոխությունները։ Միաժամանակ գրքում երևակվում է տվյալ ժամանակաշրջանի գրականության հետագիծը։

BOOK DETAILS

55,119

Armenian

ԱՆՏԱՐԵՍ

978-9939-51-887-9

Download Vlume app on read on your mobile!