Ծակ Պտուկը

Author Յակոբ Օշական

Օշականեան տաղանդով ու երկարաշունչ նկարագրութիւններով հարուստ այս վէպը ընթերցողին կը ներկայացնէ հայ գիւղը իր նիստ ու կացով, աւանդութիւններով ու սովորութիւններով։ Օշականին համար բարքերը հոգեբանական երեւոյթներ են։ Այս գիրքին ընդմէջէն, բացայայտելով հայ գիւղացի կնոջ մը յուզական աշխարհը՝ ան անուղղակիօրէն կ'անդրադառնայ իգական սեռի ազատութեան, ընթերցողը մղելով մտածելու այդ մասին եւ կողմնորոշուելու։ Օշական կ՚ապացուցէ, որ կնոջ համար եւս բնորոշ իրաւունք է վայելել ՍԷՐը, հոգիի ու մարմնի ներդաշնակութեամբ ու միաձուլումամբ պայմանաւորուած երջանկութիւնը:

BOOK DETAILS

97,049

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-427-0

Also available in audio

Download Vlume app on read on your mobile!