Խուճապ

Author Վահե Օշական

«Մարդը՝ մարդով մարդ կ'ըլլայ»: Անոր ձայնն է որ կը ստեղծէ, կը շարժէ, կը սիրէ: Բանաստեղծ՝ Վահէ Օշական մեր աչքերուն առաջ կը պարզէ այն իրականութիւնները, որոնք կ'ապրինք կամ ապրած ենք: Զուտ գրիչէ մը կը բխին զգացումները, ապրումները, ըսուելիքները, որոնցմով կը փոխադրուինք բանաստեղծին իրական աշխարհը:

BOOK DETAILS

20,903

Armenian

Technolinguistics

978-1-64068-346-4

Download Vlume app on read on your mobile!

Books by Վահե Օշական