Արարման ութերորդ եղանակը

Author Թոնդրակ

Ժողովածուն հոգու պատմություն է՝ շարականային կշռույթով: Պոետական պատկերները ստեղծվում են ոչ թե իրադարձություններով ու իրավիճակներով, այլ դրանց մասին մտածելու բառերով ու իմաստներով: Արդյունքում՝ պոեզիա, որ չի արձանագրում սոսկ, այլ մասնակցումի և ստեղծագործության ծիրում ներայնացնում է ապրումը: Պոեզիա, որտեղ գերակշռող են խոհականությունն ու բանականությունը՝ լծորդված պատկերին, պատկերավորման խորհրդանշականությանն ու այլաբանությանը: Կիզակետ, որտեղ հատվում են Բացակայության ուղղահայացն ու Լռության հորիզոնականը:

BOOK DETAILS

3,756

Armenian

ԱՆՏԱՐԵՍ

978-9939-51-669-1

Download Vlume app on read on your mobile!