Փարիզի Աստվածամոր տաճարը

Author Վիկտոր Հյուգո

Ֆրանսիացի մեծ գրող Վիկտոր Հյուգոյի (1802-1885) ՙՓարիզի Աստվածամոր տաճարը՚ հանրահայտ վեպի հայերեն նոր հրատարակությունը իրականացվում է 1953 թ. հրատարակության հիմքով:Կատարվել են անհրաժեշտ սրբագրական և խմբագրական աշխատանքներª արդի հայերենի կետադրության և ուղղագրության կանոններին համապատաս-խանեցնելու նպատակով:

BOOK DETAILS

147,198

Armenian

ԱՆՏԱՐԵՍ

978-9939-51-348-5

Download Vlume app on read on your mobile!

Reviews

Ashkhen Tandaryan
April 18, 2019