News

VLUME-Ը ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ

VLUME-ի ԹՈՒԱՅՆԱՑԱԾ ՈՒ ՁԱՅՆԱԳՐԵԱԼ ԳՐԱԴԱՐԱՆԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐԷՆ ՆԵՐՍ Ելլելով Լիբանանի մէջ տիրող կացութենէն, VLUME (www.vlume.com) Թուայնացած Գրադարանը անվճար կը տրամադրուի հայկական բոլոր (16) վարժարաններու աշակերտութեան եւ ուսուցիչներուն։ Աշակերտները եւ ուսուցիչները առիթ պիտի ունենան օգտուելու գրադարանի ամբողջական բովանդակութենէն, որուն զուգահեռ՝ յարատեւ հանդիպումներ պիտի կազմակերպուին ուսուցիչներուն հետ, որոնք հնարաւորութիւն պիտի ունենան ներկայացնելու իրենց գիրքերու ցանկերը, գաղափարները եւ  պահանջները, ինչպէս նաեւ սերտելու իրենց աշակերտութեան ընթերցանութեան գործունէութիւնը ներկայացնող վիճակագրական թիւերը։ Այսօր՝ VLUME հարթակը կ՛ընդգրկէ 12-է աւելի հրատարակիչներու կողմէ…

Continue reading

News

New publisher joins VLUME – ARAS

Aras Yayıncılık joins VLUME to make its books library available in the largest Armenian digital library. The publishing house was established in Turkey in 1993 by Hrant Dink and Mgrdich Margosian was announced as the best publishing house of the year in Turkey in 2019. You can already find some of the publishing house’s books in VLUME Զապէլ Եսայեան – Կեղծ հանճարներԶաւէն Պիպեռեան – Անկուտի սիրահարներ

Continue reading